Bir çeşit solunum yolu hastalığıdır. Akciğerde bulunan kistlerin yol açtığı uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gereken durum veya hastalıktır. Akciğerde bulunan kistlerin tümöre dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Kalıtsal olarak veyahut sonradan edinme şeklinde ortaya çıkar. Çocuklara oranla yetişkinlerde görünme yüzdesi fazladır.

Belirtileri Nedir?

Birden fazla belirtisi olduğu gibi kendini hiç belli etmeden de ilerleyebilir. Hastalar arasında en yaygın görülen belirtisi ise solunum yetmezliği veya güç solunumdur. Hastanın hayat kalitesini düşürecek kadar büyük etkiye sahip olabilir. Genel anlamda; ses de ileri seviyede kısıklık, zor nefes alıp verme, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk, nefes hırıltıları, derin nefes alma durumlarında göğüste ağrı belirtileri bu şekildedir.

Nedenleri Nedir?

Akciğer hastalıklarının bir çok belirtisi ve nedeni mevcuttur. Bunların en başlıcaları; sigara tüketimi, hava kirliliği gibi sebeplerden ortaya çıkan basit kistlerin enfeksiyon sonucu daha tehlikeli kistler haline gelmesi sonucu görülür. Bunların yanı sıra doğumsal olarak kalıtsal geçen problemlerde akciğer kistlerini tetiklemekte ve hastanın hayatını olumsuz etkilemektedir.

Risk Faktörleri Nedir?

Risk faktörleri uzman hekim tarafından görülüp değerlendirilmelidir. Genel olarak hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, solunum yetmezliğine sebep olmaktadır. Sigara tüketimi hastalığı tetiklemektedir. Akciğer konjenital kist sahibi olan hastalar için en büyük risk faktörü sigara ve kirli havadır. En doğru bilgilendirme ve faktörlerin değerlendirilmesi için uzman hekim tarafından kontrol edilmelidir.

Komplikasyonları Nedir?

Ameliyat sırasında bir takım komplikasyonlar gelişebilir. Bu durumu önceden tahmin etmek oldukça güçtür. Yinede oluşabilecek komplikasyonları şu şekilde değerlendirebiliriz; Hastanın durumuna, yaşına, hastalığın ilerleme seviyesine bağlı olarak, hastanın başka hastalıkları mevcut olup olmamasına bağlı olarak bazı komplikasyonlara neden olur.

Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Sigara tüketimi bırakılmalıdır. Kirli hava ortamları terk edilmelidir. Hasta mevcut olan diğer hastalıklarını, sürekli olarak kullandığı ilaçları varsa belirtmelidir. Hasta şikayetlerini net ve açık şekilde ifade etmelidir. Rahatsızlıklar meydana geldiği zaman gecikmeden uzman bir hekime danışmalı ve muayene olmalıdır.

Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Tetkikler uzman hekim görüşünce belirlenir. Hastanın sahip olduğu hastalığın seviyesine göre karar verilir. Günümüzde en yaygın şekilde uygulanan tetkikler şu şekildedir. Akciğer grafisi, balgam sitolojisi, bilgisayarlı tomografi yöntemi en yaygın olanlarıdır.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavi yöntemi çeşitli ve hastadan hastaya, hastalığın durumu ve ilerlemesine göre değişmektedir. Genel anlamda; küçük ve belirtileri bariz olmayan akciğer kistleri ciddi bir tedavi gerekmeyebilir. Lakin hastalar sürekli uzman hekim tarafından göz altında tutulur. Kistlerin büyümesi ve hayat standardının düşmemesi gözetilir. İlerleyen hastalık seviyesinde kistlerin alınması için ameliyat gerekli olabilir. Uzman hekim tarafından tedavi şekline karar verilir. Hastalığın ileri seviyelerinde gerekli görülmesi durumunda akciğer nakli yapılır.

Yaşam Stili Önerileri

Sigara tüketimi durdurulmalıdır. Tozlu, kirli hava ve ortamlardan uzak durulmalı, tüketilen gıdaların ve kişisel hijyenin ön planda olduğu kesinleşmelidir. Açık havada yapılan egzersizler, küçük nefes hareketleri hastanın yaşam kalitesini arttıracaktır. Hekim tarafından verilen öneriler muhakkak göz önüne alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir