Halk arasında ‘’Bunama’’ olarak bilinen alzheimer; yaşla ortaya çıkan, beyin dokusunun bozulmasıdır. Beyin dokusundaki bozulmalar günlük aktivitelerin ve sosyal yeteneklerin bozulmasına da sebep olmaktadır. Unutkanlık her yaşta herkesin başına gelen bir olgudur. Ancak alzheimerde unutkanlığın dozu oldukça büyüktür ve beraberinde başka sorunları da getiren bir hastalıktır. İlerleyen ve geri dönüşü olmayan bir hastalık olan alzheimer ciddi bir hastalıktır ve belirtiler ortaya çıktıktan 7-8 yıl sonra hastanın ölmesine neden olamaktadır.

Belirtileri Nedir?

Alzheimer 65 yaş üzerinde görülen bir hastalıktır ve en belirgin özelliği unutkanlıktır. Unutkan dışında görülen belirtiler şu şekildedir:

  • Yemek yeme, tuvalet ihtiyacı gibi günlük işleri yapamama
  • Kelime seçerken zorlanma
  • Tarihleri ve daha önce bilinen yolları hatırlayamama
  • Basit konularda dahi karar verirken zorlanma
  • Eşyaların yerlerini karştırma
  • Davranışlarda ve ruh halindeki değişiklikler
  • Karakterin değişmesi
  • Sorumluluklardan kaçmak

Nedenleri Nedir?

Alzheimer hastalığında kalıtsal özelliklerle beraber beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinir ileştişiminin bozulması ve bazı zehirli maddeler önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bunlara rağmen hastalıkla ilgili kesin bir neden söylenememektedir. Belirtileri sinsi şekilde ortaya çıkmaktadır. Başlarda küçük belirtiler verirken ilerleyen dönemlerde bariz şekilde anlaşılmaktadır.

Risk Faktörleri Nedir?

Alzheimer hastalığında; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ve ailesinde alzheimer hikayesi olanlar risk grupları arasında gelmektedir. Bunun yanında eğitim seviyesi alzheimerde önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Eğitim ve kültürel seviyesi yüksek olan kişilerde sinirsel iletişim daha kuvvetli olmakta ve alzheimer olma riski düşmektedir.

Komplikasyonları Nedir?

Alzheimer hastalığında kişi kendine bakamadığı için diğer hastalıklara yakalanması kolay olacaktır. Özellikle yemek yemede ve yutmadaki zorluklardan dolayı akciğere veya solunumum borusuna kaçan yiyecekler enfeksiyona ve zatürreye neden olmaktadır. İdrar kaçırma durumlarından dolayı da idrar yolu enfeksiyonları sık sık görülmektedir. Bunun yanında düşme ve çarpma gibi durumlarla küçük veya büyük travmalar da yaşanmaktadır.

Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Alzheimer hastalığında hasta yakınlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Hasta yakınlarının hastayı yakından takip etmesi, hal ve hareketlerini gözlemleyip, belirtileri doktora doğru şekilde aktarmaları gerekmektedir.

Tetkik Yöntemleri Nelerdir

Alzheimerde tek başına tanı koymaya yardımcı olacak bir test bulunmamaktadır. Nörolojik muayene yanında kan tahlili, zihinsel testler, beyin görüntüleme testleri, EEG, SPECT, lomber ponksiyon ve psikiyatri konsültasyonu gibi tetkiklerle alzheimer teşhisi konulmakta ve hastalık evrelendirilmektedir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bu hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bulunmamaktadır ancak hastalığın ilerleme hızını yavaşlatacak tedaviler yer almaktadır. İlaç tedavisi ile beyin hücrelerindeki hasarla azalan asetilkolin maddesi dengelenmektedir. İlaç tedavisiyle hafıza kaybı hafifletilmekte ve bunun yanında uykusuzluk, depresyon, hallüsülasyonlar ve diğer semptomların önüne geçilmektedir.

Yaşam Stili Önerileri

Hem alzheimer hastalarının hem de ailelerinin eski yaşamlarına devam edebilmeleri için aile yakınlarına büyük bir rol düşmektedir. Kendi kendilerine bakamayacak olan alzheimer hastalarına şefkat ve anlayışla yaklaşılmalı ve ilaç kullanımı düzenli şekilde yapılmalıdır. Ev içinde bu hastaların güvenliğini sağlayacak birtakım değişiklikler yapılmalı, düşme ve çarpma gibi durumlara karşı önlem alınmalı, sokağa tek başına çıkıp kaybolmaması için dikkat edilmelidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir